ROBOT CHỨNG KHOÁN

Uy tín - Chất lượng - Lâu dài

BOT T+3 UY TÍN (Tỷ lệ lãi 90 - 100%)

Dành cho tài khoản VVIP
Phí 24 triệu/năm hoặc đăng ký tài khoản TCBS (Free)

BOT T+3 RỦI RO (Tỷ lệ lãi 70 - 80%)

Dành cho tài khoản VIP
Phí 12 triệu/năm hoặc đăng ký tài khoản TCBS (Free)

Đăng ký tài khoản chứng khoán Techcom Securities (TCBS) để sử dụng ROBOT chứng khoán và xem định giá chuẩn xác, tại đây: https://iwp.tcbs.com.vn/105C717766

Nhập mã giới thiệu: 105C717766

Website: PHBFM.TOP